Wat is thermografie ?

Zoals de benaming “thermografie” reeds laat vermoeden, bestaat de methode uit een visualisering van de warmteontwikkeling van de beschouwde punten. Elk voorwerp op een hogere temperatuur dan 0°K zendt elektromagnetische straling uit. Deze thermische straling situeert zich in het infraroodspectrum. Een thermografische camera kan deze straling opnemen en omzetten naar een bepaalde temperatuur.

Waarom zou u thermografie gebruiken?

De toepassing van thermografie in België geraakte in een stroomversnelling toen op 1/4/’86 thermografisch onderzoek een verplicht onderdeel werd van het jaarlijks onderzoek van de elektrische installaties indien men een attest voor de brandverzekering wou bekomen. Bij vele verzekeringsmaatschappijen wordt een fikse korting gegeven als het onderzoek wordt uitgevoerd.
Afgezien van een eventuele verplichting, is thermografie een ideaal instrument voor de bewaking en controle van industriële processen en installaties. Door het opsporen van “warme punten” kunnen fouten, beschadigingen of nakende defecten immers vroegtijdig opgespoord worden.
Dit leidt tot belangrijke besparingen en een verhoogde veiligheid van de onderzochte installaties. Dankzij een thermografisch onderzoek kan u immers brand en elektriciteitsuitval voorkomen.

Mogelijke toepassingen van thermografische inspecties:

  • Laagspanningsinstallatie: schakel- & verdeelkasten
  • Hoogspanningsinstallatie: transformatoren en hoogspanningsleidingen
  • Mechanische installatie: pompen, motoren, lagers en assen
  • Chemische industrie: pijpleidingen, condenspotten, isolatieschade aan opslagtanks
  • 
Gebouwen: opsporen van koudebruggen, isolatieschade, lekken, verwamingslekkage in de vloer
  • Onderzoek van een elektrische installatie

Onder belasting kunnen vanop afstand gebrekkige aansluitingen, beschadigen, ongelijkmatige fasebelastingen e.d. opgespoord worden.

Een gedetailleerde verslaggeving met infraroodfoto vergemakkelijkt de plaatsbepalingen achteraf van de defecte installatiedelen.

De opdrachtgever krijgt de geschikte middelen in handen om op de gepaste manier maatregelen te treffen en zijn installaties zonder productieverlies op een veilige manier in werking te houden.

Thermografie is bovendien vrijwel de enige onderzoeksmethode waarmee men defecten kan opsporen van elektrische installaties in werking.

Wij beschikken over thermografiecamera’s van FLIR.