Met thermografie kunnen we elektrische installaties beoordelen aan de hand van warmtebeelden.

Onder belasting kunnen vanop afstand gebrekkige aansluitingen, beschadigen, ongelijkmatige fasebelastingen e.d. opgespoord worden.

Wij voeren thermografische controles uit op alle laagspanningsinstallaties.

.

Wij beschikken over thermografiecamera’s van FLIR.